Resomeren na overlijden

 In Lijkbezorging, Resomeren

Alkalische hydrolyse ofwel resomeren van lijkbezorging.

Aansluiting bij regelgeving cremeren

Na de alkalische hydrolyse blijven botten en een restvloeistof over. Voor de botten zal de wettelijke regeling zoveel mogelijk aansluiten bij de regelgeving voor cremeren. Voor de restvloeistof overweegt de minister verschillende mogelijkheden te regelen, zodat overledenen en nabestaanden kunnen kiezen wat daarmee gebeurt. Daarbij kan worden gedacht aan een deel meegeven aan de nabestaanden, bemesting van akkers, productiebossen of herinneringsplaatsen of vervaardiging van biogas. Verder komen er technische eisen voor de installatie voor alkalische hydrolyse. Daarbij wordt gedacht aan het milieu, de veiligheid van omwonenden en het voorkomen van hinder voor omwonenden.

Toetsingskader

Met het voortschrijden van de techniek en inzichten kunnen ook nieuwe vormen van lijkbezorging in beeld komen en bestaande innovatieve technieken zullen zich de komende tijd ongetwijfeld verder gaan ontwikkelen. De verwachting is dan ook dat er ook in de toekomst belangstelling zal zijn voor nieuwe vormen van lijkbezorging. Daarom wordt een toetsingskader met waarden en voorwaarden vastgelegd dat kan helpen bij een zorgvuldige besluitvorming.

Bron: Rijksoverheid

Recent Posts
Call Now Button