Wat moet u regelen na een overlijden?

U kunt ons 24 uur per dag bellen op 075 – 612 59 33

Neem gerust de tijd, het is het niet nodig ons direct na een overlijden te bellen. Het is prima om eerst familie in te lichten, samen te zijn of even bij te komen.

Als iemand thuis is overleden belt u, wanneer u zover bent, de huisarts. Deze zal langskomen om het overlijden vast te stellen. In een zorginstelling regelt het verplegend personeel dat de arts wordt ingelicht. U ontvangt van de arts enkele formulieren die u later nodig heeft.

Hierna kunt u ons, de begrafenisondernemer, bellen. Wij kunnen u altijd helpen, ongeacht of en waar de overledene verzekerd was. In het gesprek maken we een afspraak voor wanneer we bij u langskomen om de uitvaart door te nemen.

Dit zijn de belangrijkste zaken die vlot geregeld moeten worden. De overige verplichtingen kunnen even wachten.

Wat moet er verder geregeld worden na het overlijden?

In de dagen na het overlijden zult u nog meer moeten regelen:

Aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand. Wij doen dit voor u. U ontvangt van ons dan een akte van overlijden. Hiervan zult u waarschijnlijk meerdere kopieën nodig hebben voor verschillende instanties. Deze ontvangt u ook van ons en tevens sturen wij de akte van overlijden ook digitaal toe naar de opdrachtgever/geefster.

Contact met eventuele uitvaartverzekeraar. Als uw naaste een uitvaartverzekering had wilt u weten hoe hij of zij verzekerd was. U bent niet verplicht de uitvaart te laten verzorgen door de verzekeraar. Wij kunnen samen met u een passende uitvaart samenstellen binnen het verzekerde budget.

Contact met eventuele andere verzekeraars. Misschien had uw naaste een levensverzekering, of een overlijdensrisicoverzekering gekoppeld aan de hypotheek. In dat geval moet u contact opnemen met de betreffende verzekeraar. Voor levensverzekeringen kunt u dit hier eenvoudig opzoeken.

Instanties informeren en geldzaken afhandelen. U moet het overlijden doorgeven aan allerlei instanties zoals de werkgever, verzekeringsmaatschappijen, clubs en verenigingen waar de overledene lid was, etc. Daarnaast moet u de bank inlichten. Hiervoor is het nodig contact op te nemen met een notaris, deze kan u helpen aan de benodigde verklaring of volmacht om de bankzaken af te handelen.

Hoe kunt u zich voorbereiden op het gesprek over de uitvaart?

Leg voor het gesprek alvast de volgende dingen klaar:

 • Kleding voor de overledene
 • Identiteitsbewijs en eventueel het trouwboekje
 • Adressenlijst voor de rouwkaarten
 • Polis(sen) van eventuele uitvaartverzekeringen

Het eerste gesprek over de uitvaart duurt ongeveer 2 uur. Hierin zullen wij u veel vragen stellen en we bespreken hoe de uitvaart vorm gaat krijgen. Misschien heeft u hier al goede ideeën over, of heeft de overledene zelf wensen op papier gezet of met u besproken. Het is prettig om, indien mogelijk, deze wensen alvast te bespreken met familieleden.

Enkele punten om alvast over na te denken:

 • Welk budget is er beschikbaar voor de uitvaart?
 • Kiest u voor cremeren of begraven?
 • Zijn er wensen (bijvoorbeeld vanuit religie of cultuur) voor de laatste verzorging?
 • Is er behoefte aan foto- of filmopnames van de plechtigheid?
 • Wordt de kist gedragen door nabestaanden?
 • Hoeveel mensen verwacht u ongeveer bij het afscheid?
 • Moet er iets specifieks op de rouwkaart vermeld, bijvoorbeeld over gewenste bloemstukken of bezoekmogelijkheden?
 • Hoe uitgebreid moet de catering zijn?
 • Wie regelt de invulling van de plechtigheid (familie, voorganger)?

Het is niet nodig op alles een passend antwoord te hebben; wij verwachten niet dat u al precies weet hoe u de uitvaart vorm wil geven. In het gesprek lopen we alles rustig met u door en nemen we de tijd om de verschillende opties te bespreken.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op. We nemen graag de tijd om uw vragen te beantwoorden en uw wensen voor een (naderende) uitvaart te bespreken. Ongeacht waar u verzekerd bent. We zijn altijd bereikbaar op: 075 – 612 59 33
Call Now Button