Legitieme portie bij onterving

 In Legitieme portie, Onterven

Onterfd kind houdt recht op nalatenschap

Als je een kind onterft heeft het altijd nog recht op zijn legitieme portie. Dat leidt in de praktijk vaak tot lange en pijnlijke procedures.

Ik wil mijn kind onterven

Uw kinderen zijn automatisch uw erfgenamen. Wilt u niet dat uw kind van u erft na uw overlijden? Dan moet u dit opschrijven in een testament.

Kleinkinderen onterven

Heeft uw onterfde kind zelf kinderen? Dan erven deze kinderen in de plaats van hun ouder. Wilt u dat uw kleinkinderen ook niets erven? Dan moet u dit ook in uw testament zetten.

Legitieme portie

U kunt uw kind niet helemaal onterven. Uw kind houdt het recht op een deel van uw erfenis. Dit deel heet de legitieme portie. Het is de helft van wat uw kind zou hebben gekregen zonder testament. Uw kind moet hier binnen 5 jaar na uw overlijden om vragen.

De legitieme portie is altijd een geldbedrag. Uw onterfde kind kan dus geen spullen of bezit opeisen.

Legitieme portie eisen

De legitieme portie moet u binnen 5 jaar na het overlijden van uw ouder opvragen. Doe dit via een brief aan de erfgenamen of de executeur. U heeft recht op alle gegevens over de erfenis die nodig zijn om uw legitieme portie te berekenen.

De erfgenamen mogen u een andere einddatum geven voor het eisen van uw legitieme portie. Dit moet een redelijke tijd zijn.

Als vaststaat op welk geldbedrag u recht heeft, kunt u dit eisen. Dit kan pas vanaf 6 maanden na het overlijden van uw ouder. De erfgenamen krijgen die eerste maanden de tijd om de erfenis te regelen. Is de partner van uw ouder nog in leven? Dan krijgt u vaak pas betaald als ook de partner overlijdt.

*Bronvermelding: Het Juridisch loket

Recent Posts
Call Now Button